Feilmelding veilys
Kommune:
Dato:
Sted (gatenavn og nummer):
Mulige feilkilder:
Mørkt område (mer enn fire mørke armaturer)
Mørkt armatur
Lyser på dagtid
Blunker
Blender
Grein/trær skygger for lyset
Skadet armatur
Skadet mast
Skadet ledning
Antall lamper:
Feilmeldt av (navn):
Telefon:
Kommentar: